Резервоар с плаващ капак

Резервоар цилиндричен на крака

Резервоар цилиндричен на фундамент