Приемно корито със шнек

Транспортьор лентов с променлив наклон

Транспортьор лентов хоризонтален

Транспортьор шнеков наклонен

Транспортьор шнеков хоризонтален

Транспортьор шнеков хоризонтално-наклонен – двоен

Транспортьор шнеков хоризонтално-наклонен

Правоъгълни съдове

Палет-танк

Резервоар с плаващ капак