Новини

Подкрепа на капацитета на МСП да растат на регионални, национални и международни пазари и да участват в иновационни процеси

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020. Стартира проект на  „Родина – Хасково“ АД  и Tympanidis G