ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА РОДИНА-ХАСКОВО АД

Обща информация

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до личните данни, които Родина-Хасково АД събира за вас, с цел да ви предостави услуги („Услуги“) съгласно предмета си на дейност.

При събирането и обработването на вашите лични данни, Родина-Хасково се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени.

Чрез тази Декларация ви информираме за политиките и практиките, които прилагаме при обработването на личните ви данни, както и за правата, които имате във връзка със събраните от нас лични данни за вас.

Тези политики и практики се отнасят както за данни, събирани от вас на този сайт, така и чрез форми на хартия, попълнени лично от вас или от наш представител, чрез имейл кореспонденция, при сключване на договор или чрез други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл или телефон.

Принципи при обработването на вашите лични данни
Стремим се да обработваме вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и прозрачно; за целта, за която сме ги събрали; в минимално необходимото количество и при поддържане на тяхната точност и актуалност; за определени срокове в зависимост от целта на конкретната дейност по обработване; и като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за сигурността им, съобразени с нивото на риск за вашите права и свободи.

Защо събираме личните данни и за какво ги използваме
Родина-Хасково АД обработва вашите лични данни за целите, описани по-долу:
– за измерване и проследяване на потребителското поведение в сайтовете на Родина-Хасково АД с цел подобряване на нашите продукти и вашето потребителско преживяване;
– с цел спазване на нормативните изисквания за счетоводна отчетност;
– за сключване и изпълнение на договори с Вас или с представляваното от Вас лице/юридическо лице.

Какви лични данни събираме от вас
В по-голямата част от случаите събираме данни от вас, които са изрично посочени в закона.

Логове (Log files), свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.
Логовете са файлове, които записват събития във и взаимодействия между системите и/или между потребители и дадена система.

В сайтовете ни се използват логове със следните цели:
-за подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
– за подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
– за развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
– за измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория
Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.

Бисквитки и други пасивни технологии
Родина-Хасково АД използва „бисквитки“  за проследяване, които събират информация от вас при взаимодействие с нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне и вашето преживяване.

Какво са бисквитки?
Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Използваме термина бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме колко добре се представят нашите сайтове.

Какви видове бисквитки използват сайтовете на Родина-Хасково АД?

По принцип бисквитките изпълняват 4 различни функции:

1. Важни бисквитки

Някои бисквитки са жизнено важни за функционирането на нашите сайтове. Те ни позволяват да идентифицираме потребителите, които са регистрирани, както и онези, които са наши платени абонати. Те гарантират, че тези потребители могат например да коментират под статиите, както и че платените абонати имат необходимото ниво на достъп до статиите и секциите в сайтовете. Ако абониран потребител реши да спре тези бисквитки, той няма да има достъп до съдържанието, достъпно само за абонати.

2. Бисквитки свързани с ефективността на сайта

Използваме други бисквитки, за да анализираме как посетителите използват сайтовете ни и за да наблюдаваме представянето на нашия сайт. Това ни позволява да ви предложим преживяване с високо качество, като персонализираме предлаганото съдържание и бързо идентифицираме и отстраняваме различни проблеми. Например, бихме могли да използваме бисквитките, за да проследяваме кои страници са най-популярни. Също така бихме могли да използваме бисквитките, за да ви покажем статии или услуги, които смятаме, че биха били интересни за вас в зависимост от това как използвате сайта.

3. Функционални бисквитки

Функционалните бисквитки ни позволяват да запомним вашите предпочитания, като големината на шрифта и други ваши прсонални настройки. Например, бисквитките ви спестяват време и услия за вкарването на потребителско име всеки път, когато посетите страницата ни.

Споделяне на ваши данни с трети лица

Родина-Хасково АД споделя вашите лични данни само в следните случаи:
– пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

Използваме доставчици на услуги при обработването на лични данни за следене на потребителската активност на сайта:
– Google (с Google Analytics): https://privacy.google.com