Ферментатор с пневматично разбиване на шапката

Ферментатор вертикален с бъркачка