CIP

blog

Инсталация за варене на бира – Варка

Съд за смесване и варене (MKT – Mash Kettle Tank)

 • Отопление с директен огън под дъното в горивна камера на
  газ NG или LPG
 • Съдът е снабден с пропелерна бъркалка с безстепенно
  регулиране на оборотите
 • Горно конусно дъно с врата за инспекция и монтирани вход
  продукт и миеща сферична глава
 • Цилиндър снабден с термосонда, пробно кранче, изолация –
  вата, облицовка AISI304
 • Долно конусно дъно снабденo с тотален изход за източване,
  изолация – вата, облицовка AISI304

Съд за филтриране (LT – Lauter tun)

 • Съдът е снабден с рамкова бъркалка с безстепенно регулиране
  на оборотите
 • Специално дъно за дренаж – разглобяема решетка с конични
  прорези
 • Горно конусно дъно с врата за инспекция и монтирани вход
  продукт и миеща сферична глава
 • Цилиндър снабден парциални изходи, правоъгълен люк за
  разтоварване, изолация – вата, облицовка AISI304
 • Долно плоско дъно снабденo с тотален изход за източване,
  изолация – вата, облицовка AISI304

Съд за центрофугиране (Whirlpool)

 •  Горно плоско дъно
 • Цилиндър снабден с вход продукт, тангенциален вход, парциален изход, правоъгълен люк за
  инспекция, миеща сферична глава, изолация – вата, облицовка AISI304
 • Долно конусно дъно снабденo с тотален изход за източване, изолация – вата, облицовка AISI304

Табло за управление

 • Оборудвано е с микроконтролер за автоматично управление на процеса на майшуване и
  възможност за запаметяване на програми
 • Програма за варене
 • Програма за дозиране на водата с възможност за ръчно управление
 • Ръчно управление на помпата