Ротоферментатор

Ферментатор с пневматично разбиване на шапката

Ферментатор с плоско дъно

Ферментатор Конусен

Ферментатор комбиниран

Ферментатор вертикален с бъркачка

Хидравлична преса