Резервоар с плаващ капак

Резервоар цилиндричен на фундамент