Резервоар с плаващ капак

Резервоар цилиндричен на фундамент

Машина за измиване на касетки

CIP система за измиване

Ферментатор вертикален с бъркачка

Хидравлична преса