Транспортьор лентов с променлив наклон

Транспортьор лентов с променлив наклон

L, mmB, mmНmin, mmHmax, mmP, kWv, m/minПроизводителност т/ч
2500400100018000.7512.65
3000400140023001.112.65
4000300155021001.112.63.5
3500400150025001.512.65
4300400170030001.512.65
5000400190032001.512.65
6000400180037001.512.65
8030400560070501.512.65